Browsing Research Articles by Title

Sort by: Order: Results:

 • Gilham Studio (2006-04-07)
  Photograph of G.A.H. Bedford by The Gilbam Studios, Pretoria. He was appointed as entomologist in 1912 at the Onderstepoort Veterinary Institute. He published various articles on the subject of parasitology
 • Unknown author (2006-04-07)
  Wedding photo of Bedford couple taken in 1917 with several of his colleagues at the Onderstepoort Veterinary Institute
 • Unknown (1938-11-19)
  Die ontwerp vir die gedenksteen van mev. genl. De Wet se graf deur die argitek Gerard Moerdijk, is aangeneem en sal deur die beeldhouer Coert Steynberg uitgevoer word.
 • Jansen, Jonathan D. (Beeld, 2005-08-02)
  Sulke onverdraagsaamheid is angswekkend.
 • Unknown (Volkstem, 1937-10-11)
  'n Kragtige pleidooi voor studente in besonder,asook die publiek oor die algemeen, om moderne tale te bestudeer, die verband met die Hollandse letterkunde te behou en die twee amptelike landstale grondelik te ken, is vanmore ...
 • Unknown (Vaderland, 1937-10-11)
  Genl. J. C. Smuts het by die hoeksteenlegging van die biblioteekgebou van die Universiteit van Pretoria verklaar dat die Universiteit 'n belangrike rol gaan speel in die geestelike opbouing van die Afrikanervolk.
 • Unknown (Burger, 1936-10-24)
  Gerard Moerdijk het die erepenning van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Taal, Lettere en Kuns ontvang, vir sy bydrae tot die ontwikkeling van 'n Afrikaanse boustyl.
 • Malan, J.H.
  In die wordings van 'n eie nasionale kultuur langs die eienaardige verrassende paaie in sommige opsigte selfs vreemder as wat nou waargeneem en ook betreur word, is dit begryplik dat daar 'n herlewing ook in die boukuns ...
 • Unknown author (2006-01-30)
  Photograph of Gertrud and Margaret Theiler in their father's "office" in the Theiler Museum at Onderstepoort Veterinary Institute.
 • Unknown (1938)
  The Merensky library of the University of Pretoria was officially opened by the Hon. H. A. Fagan, Minister of Native Affairs, Education and Social Welfare.
 • Unknown (Vaderland, 1936-10-22)
  Die nuwe kerksaal vir die Ned. Herv. of Geref. gemeente van Roosville, is deur die argitek Gerard Moerdijk en N.G. moderator van Transvaal, ds. W. Nicol, geopen.
 • Unknown (2006-05-11)
  Laying of the foundation stone of the Voortrekker Monument.
 • Munro Studios (2006-05-11)
  Photograph of H.W.R. King taken by Munro Studios, Pretoria. He was appointed as Sir Arnold Theiler's technical clerk at the Daspoort Laboratory and became indispensable to all Theiler's paper work.
 • Jansen, Jonathan D. (Beeld, 2005-03-08)
  Potloodtoets-obessie spook steeds in Suid-Afrika.
 • Jansen, Jonathan D. (Beeld, 2005-09-20)
  Beeld goeie en slegte sáám in museums uit.
 • Unknown (Volksblad, 1936-04-28)
  In die teenwoordigheid van ds. R.P.B. Erasmus, is die hoeksteen van die Ned. Geref. Kerkgebou te Maquassi gelê op 18 April, 1936. Die argitek van die gebou, Gerard Moerdijk, het die waarde van 'n Hollandse kerk op 'n ...
 • Unknown (Vaderland, 1942-10-22)
  Die hoeksteenlegging van die Chemiegebou, Universiteit van Pretoria deur die rektor, M C Botha op Saterdag 22 Oktober 1942.
 • Unknown author (2006-04-07)
  Photo taken of Illtyd Buller Pole Evans, a botanist. He was one of the founders of the Transvaal Biological Society in 1907. In 1911 he became part of the Department of Agriculture as one of Arnold Theiler's associates ...
 • Kometsi, L. (Lesotho Law Journal, 2013)
  Laws and policy documents have been developed in an attempt to deal with the pandemic of HIV and AIDS. It is universally recognized that HIV/ AIDS affects mostly the working populations.1 Hence the best place to concentrate ...
 • Moerdijk, Gerard (1940)
  In a letter to the editor, Gerard Moerdijk is defending Mr Leith (Gordon Leith), and his design proposal for the Town Hall Scheme, which has been attacked and criticised by Mr Solomon.

Search NULIR


Browse

My Account