Browsing Faculty of Law by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Theiler, Arnold, Sir, 1867-1936 (Zurich : Art Institut Orell Fussli, 1901)
  Dissertation (Doctoral) of Sir Arnold Theiler submitted to the University of Bern, Switzerland, 1901.
 • Moerdijk, Gerard (De Volkstem, 1920-04-30)
  'Kerkgebouwe' is die naam van 'n monografie wat geskryf is deur Moerdijk, G. 'n argitek van die Transvaal.
 • Unknown (Volkstem, 1922-10-24)
  AFRIKAANS SUMMARY:Gerard Moerdijk het die kerkgebou op Piet Retief ontwerp van grys sandsteen wat £15,000 gekos het en sitplek het vir 1,200 mense.
 • Unknown (1923)
  Bespreking van Moerdijk se benadering tot argitektuur en die Kaaps-Hollandse styl met 'n beskrywing van die kerk. Die kerkgebou in Durban wat deur Gerard Moerdijk ontwerp is staan op 'n historiese stuk grond waar Piet ...
 • Unknown (Volkstem, 1923-01-18)
  Dundee se nuwe Ned. Herv. of Geref. kerkgebou, ontwerp deur Gerard Moerdijk, is op 8 Desember 1922 ingewy.
 • Unknown (Natal Mercury, 1923-06-21)
  The cornerstone of the Dutch Reformed Church in Durban, on the corner of Smith and Cato street, was laid by the minister of Justice, the Hon. N J de Wet, on July 7, 1923. The church was designed by Gerard Moerdijk, and ...
 • Unknown (1928)
  ENGLISH SUMMARY: In a discussion of South African architecture which associates itself with climate, environment and landscape, the new church building in Bloemfontein, designed by Gerard Moerdijk, is an embodiment of his ...
 • Unknown (Volkstem, 1936-02-29)
  AFRIKAANS SUMMARY: By die jaarlikse opening van die Universiteit van Pretoria in die Pretoriase Stadsaal, het Gerard Moerdijk - as voorsitter van die Raad van die Universiteit - die belangrikheid van kennis, en veral die ...
 • Unknown (Pretoria News, 1936-02-29)
  At the opening of the University year, held at Pretoria's City Hall, Mr. G. Moerdyk gave an outline of the University's African policy - Africa was to become the field for expanding research activities. The rector, Mr. ...
 • Unknown (1936-03-27)
  AFRIKAANS SUMMARY: Gerard Moerdijk het die Ned. Geref. gemeente van Harrismith aangeraai om, i.p.v. om die ou kerkgebou (44 jaar oud) op te knap, 'n nuwe een op te rig.
 • Unknown (Volksblad, 1936-04-28)
  In die teenwoordigheid van ds. R.P.B. Erasmus, is die hoeksteen van die Ned. Geref. Kerkgebou te Maquassi gelê op 18 April, 1936. Die argitek van die gebou, Gerard Moerdijk, het die waarde van 'n Hollandse kerk op 'n ...
 • Unknown (Volksblad, 1936-08-08)
  AFRIKAANS SUMMARY: Die argitek Gerard Moerdijk het sy finale planne van die Reserwebank in Bloemfontein voorgelê.
 • Unknown (The Friend, 1936-08-28)
  The architect for the Reserve bank in Bloemfontein is not Gordon Leith, as published by "The Friend" on 25 August, but Gerard Moerdijk.
 • Unknown (Volkstem, 1936-10-09)
  "Die betrekkinge tussen Hollanders en Suid-Afrikaners is uiters vriendskaplik en immigrasie uit Holland word uit die hoogste mate verwelkom," het genl. Smuts verklaar by geleentheid van die onthulling van 'n borsbeeld van ...
 • Unknown (Vaderland, 1936-10-22)
  Die nuwe kerksaal vir die Ned. Herv. of Geref. gemeente van Roosville, is deur die argitek Gerard Moerdijk en N.G. moderator van Transvaal, ds. W. Nicol, geopen.
 • Unknown (Burger, 1936-10-24)
  Gerard Moerdijk het die erepenning van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Taal, Lettere en Kuns ontvang, vir sy bydrae tot die ontwikkeling van 'n Afrikaanse boustyl.
 • Moerdijk, Gerard (Burger, 1936-10-24)
  Van die skone kunste is argitektuur die een in ons land wat nog die minste bygedra het tot die bevordering en ontwikkeling van 'n eie aparte Suid-Afrikaanse kultuur.
 • Unknown (Burger, 1936-10-26)
  "Ons grootste nadeel is dat ons nog nie 'n nasie is nie", het mnr. Gerard Moerdijk, voorsitter van die Pretoriase Universiteitsraad en ontwerper van die Voortrekkermonument, vanaand gesê op die jaarlikse eetmaal van die ...
 • Unknown (1937-04)
  The new Dutch Reformed Church, designed by Gerard Moerdijk and built of Kroonstad sandstone, will be opened and consecrated by the Rev. P. S. van Heerden. The church will serve the northern half of Kroonstad.
 • Unknown (The Friend, 1937-04-03)
  The new Dutch Reformed Church which will serve the northern half of Kroonstad and district will be opened and consecrated tomorrow by the rev P. S. van Heerden.

Search NULIR


Browse

My Account